ம(மா)ரியம்மா – 6


ஓர் இந்து எழுந்து நிற்கிறார். தாமஸ் தமிழகத்துக்கு வந்ததை கிறிஸ்தவ எஜமானர்களே ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.…

ம(மா)ரியம்மா – 6 – இந்தப்பதிவு தமிழ்ஹிந்து தளத்தில் வெளிவந்தது.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.