கோபால பாலனைப் போற்றுவோம் – தமிழ்ஹிந்து

தெலுங்கில் – பமிடிபல்லி விஜயலக்ஷ்மிதமிழில் – ராஜி ரகுநாதன் சுலோகம்:ஸஜலஜலத³நீலம்ʼ வல்லவீகேலிலோலம்ʼஶ்ரிதஸுரதருமூலம்ʼ வித்³யுது³ல்லாஸிசேலம் .ஸுரரிபுகுலகாலம்ʼ ஸன்மனோபி³ம்ப³லீலம்ʼநதஸுரமுநிஜாலம்ʼ நௌமி கோ³பாலபா³லம் என்று பால கிருஷ்ணனை வணங்குகிறோம். “ஆத்மானம் மானுஷம்

Read more

என் வீட்டில் தேசியக்கொடி – தமிழ்ஹிந்து

தமிழகத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் புலம்பெயர்ந்தவர்களை, இங்கிருப்பவர்கள் இருவகையாக மனதில் பிரிக்கிறார்கள். ” பண்பாடு கலாச்சாரம்னு அலட்டற கேஸ் அல்லது வெளியூர் போயி வெள்ளைக்காரனாயிட்டான் “ இது

Read more

சாணக்கிய நீதி – 1 – தமிழ்ஹிந்து

சாணக்கிய நீதி – 1 ஒரு அரிசோனன் எந்த நாடு உன்னைத் தன்மானம், மதிப்பு, வாழும் வழி, குடும்பம், உற்றார் உறவினர், நலம்விரும்பிகள், கற்கும் வழி, தன்

Read more

விடுதலையைக் கொண்டாடுவோம்

“குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்திலே” என்றொரு பழமொழி உண்டு. அதனோடு சுதந்திரத்தையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். யாரெல்லாம் சுதந்திரத்தைக் கொண்டாடுகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் சுதந்திரத்தின் பரிபூரண அருளும் பயனும்

Read more

குரு பூர்ணிமா, குரு யார்?: ஓர் விளக்கம்

க்³ருʼணாதி உபதி³ஶதி இதி கு³ரு: – உபதேசிப்பவர் குரு. சமஸ்கிருத மொழியில் ‘குரு:’ என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பான முக்கியத்துவம் உள்ளது. பாரம்பரியமாக முன்னோரிடமிருந்து கிடைத்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்

Read more

குரு பூர்ணிமா, குரு யார்?: ஓர் விளக்கம்

க்³ருʼணாதி உபதி³ஶதி இதி கு³ரு: – உபதேசிப்பவர் குரு. சமஸ்கிருத மொழியில் ‘குரு:’ என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பான முக்கியத்துவம் உள்ளது. பாரம்பரியமாக முன்னோரிடமிருந்து கிடைத்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்

Read more

குரு பூர்ணிமா, குரு யார்?: ஓர் விளக்கம்

க்³ருʼணாதி உபதி³ஶதி இதி கு³ரு: – உபதேசிப்பவர் குரு. சமஸ்கிருத மொழியில் ‘குரு:’ என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பான முக்கியத்துவம் உள்ளது. பாரம்பரியமாக முன்னோரிடமிருந்து கிடைத்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்

Read more

குரு பூர்ணிமா, குரு யார்?: ஓர் விளக்கம்

க்³ருʼணாதி உபதி³ஶதி இதி கு³ரு: – உபதேசிப்பவர் குரு. சமஸ்கிருத மொழியில் ‘குரு:’ என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பான முக்கியத்துவம் உள்ளது. பாரம்பரியமாக முன்னோரிடமிருந்து கிடைத்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்

Read more

குரு பூர்ணிமா, குரு யார்?: ஓர் விளக்கம்

க்³ருʼணாதி உபதி³ஶதி இதி கு³ரு: – உபதேசிப்பவர் குரு. சமஸ்கிருத மொழியில் ‘குரு:’ என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பான முக்கியத்துவம் உள்ளது. பாரம்பரியமாக முன்னோரிடமிருந்து கிடைத்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்

Read more

குரு பூர்ணிமா, குரு யார்?: ஓர் விளக்கம்

க்³ருʼணாதி உபதி³ஶதி இதி கு³ரு: – உபதேசிப்பவர் குரு. சமஸ்கிருத மொழியில் ‘குரு:’ என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பான முக்கியத்துவம் உள்ளது. பாரம்பரியமாக முன்னோரிடமிருந்து கிடைத்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்

Read more