அரசியல் “மாநாடு”: திரைப்பார்வை

நான் பொதுவாக தொலைக்காட்சியோ, திரைப்படங்களோ பார்ப்பதில்லை. சமீபகாலமாக குறியீடுகள், சாதீய வன்மங்கள் நிறைந்து கிடப்பதால் தவிர்த்தே வந்திருக்கிறேன். ஒரு வன்மம் பிடித்த இயக்குனர், தன் புழுத்துப்போன, சிந்தனையை

Read more