இடதுசாரி கம்யூனிஸ்ட் சீனாவின் அறிவுரையை ஏற்குமா?

சீனாவின் தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற சீனாவில் மத விவகாகரங்கள் தொடர்பான தேசிய மாநாட்டில், சீனாவின் அதிபர் ஷி ஜின்பிங் , மத நடவடிக்கைகள் சட்ட ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கு

Read more